Leczenie depresji

Jeżeli ktoś z naszej najbliższej rodziny, albo z naszych bliskich przyjaciół choruje na depresję, nie powinniśmy tego w żadnym wypadku lekceważyć. Depresja bowiem nie jest to chwilowe załamanie, albo bardziej poważny zanik dobrego humoru. Jest to ciężka choroba psychiczna, który może ciągnąć się latami i ostatecznie może zakończyć się śmiercią, najczęściej samobójczą.Leczenie depresji jest możliwe. Jest to proces długotrwały oraz wymagający stosowania różnych metod. Nie zawsze depresja jest możliwa do wyleczenia zupełnie. Niektóre szczególnie ciężkie przypadki, muszą być pod kontrolą lekarza do końca życia. Depresja nie jest to również choroba, która trwa z objawami cały czas. Depresja ma tak zwane nawroty choroby, które następują po okresach lepszego samopoczucia. Leczenie depresji opiera się na trzech filarach, pierwszym jest wsparcie rodziny i najbliższych, drugim jest psychoterapia, a trzecim wspomaganie farmakologiczne. Najczęściej zastosowanie wszystkich trzech metod daje bardzo dobre efekty.

You may also like...