Leczenie depresji i jego trzy filary

W efektywnym leczeniu depresji liczy się przede wszystkim szybka diagnoza oraz dopasowanie środków do indywidualnego przypadku danego pacjenta. Większość z nich korzysta z trzech podstawowych metod, które wspólnie czynią leczenie depresji bardziej skutecznym i dają choremu większe szanse. Pierwszym filarem jest tu farmakologia, bez której trudno w ogóle liczyć na poprawę stanu zdrowia chorego. Dobranie odpowiednich leków czasami trwa dłużej, podobnie jak cierpliwością trzeba się wykazać zanim zaczną działać. Niemniej jednak to podstawa. Uzupełnia ją również uczestnictwo w terapii, grupowej lub indywidualnej. Poszczególni pacjenci reagują odmiennie na każdą z tych form, dlatego ostatecznie o wybraniu jednej z nich decyduje psychiatra. Można też połączyć je ze sobą. W leczeniu depresji nie powinno się jednak zapominać o znaczeniu wsparcia rodziny. Bliskie osoby mają największe szanse na dotarcie do chorego i ważne jest to, co zechcą mu przekazać. Nie powinno się takiej osoby wpędzać w wyrzuty sumienia.

You may also like...