Jakie są fazy alkoholizmu?

Alkoholizm jest chorobą postępującą. Może mieć przebieg dość łagodny, a nawet śmiertelny. Wyróżnia się cztery fazy: Faza przedalkoholowa (faza ostrzegawcza), faza krytyczna i faza chroniczna. Zrozumienie objawów alkoholizmu może być trudne, ponieważ granica między piciem kompulsywnym a towarzyskim może być bardzo niewyraźna.

Fazy alkoholizmu

Choroba alkoholowa nie objawia się natychmiast. Ma ona cztery fazy, które charakteryzują się różnym stopniem nasilenia. W każdym przypadku alkoholizmu obecne są pewne znaki ostrzegawcze. Jeśli objawy te zostaną wcześnie wykryte i niezwłocznie leczone, alkoholizm można powstrzymać zanim się rozwinie. Ważne jest, aby pamiętać, że im wcześniej zostanie wykryty alkoholizm, tym większa jest szansa na pełne wyzdrowienie.

Faza przedalkoholowa

Pierwszy etap uzależnienia może trwać nawet kilka lat, ale zazwyczaj nie jest powodem do niepokoju. Zdarza się, że alkohol spożywany jest towarzysko. To, co wyróżnia niedoszłego alkoholika, to fakt, że wcześniej odkrywa on atrakcyjność alkoholu dla zmniejszenia napięcia, zmęczenia, zapomnienia o problemach. Powoli picie towarzyskie staje się piciem dla lepszego samopoczucia. Potencjalny alkoholik nie jest jeszcze w stanie pić sam, ale podświadomie szuka okazji do picia, często chodzi na imprezy i inne spotkania towarzyskie. Stopniowo wzrasta jego tolerancja na alkohol – musi wypić więcej, aby osiągnąć stan upojenia.

Dowiedz się więcej na temat leczenia alkoholizmu i terapii alkoholowej na stronie https://alkoholizmkatowice.pl/leczenie-alkoholizmu-katowice/b_vimr

Faza Ostrzegawcza

Druga faza to luka w pamięci, zwana też “zaciemnieniem filmowym”. – Osoba nie jest w stanie przypomnieć sobie okoliczności lub swoich działań bez utraty przytomności. Luki w pamięci są bardziej powszechne na tym etapie. Faza ta wykazuje również inne charakterystyczne zachowania:

  • alkoholik zaczyna szukać kolejnych okazji do picia.
  • pojawiają się myśli o wyrzutach sumienia
  • picie w tajemnicy, picie w samotności;
  • inicjowanie picia w dużych ilościach;
  • wzrost agresywności
  • duża zmiana w zachowaniu po wypiciu.

Faza krytyczna

Faza krytyczna zaczyna się, gdy alkoholik traci kontrolę nad piciem. Alkoholik wpada w “ciąg alkoholowy” – jeden drink uruchamia “reakcję łańcuchową”. Okresy picia zaczynają dominować nad okresami abstynencji i żadna ilość nie jest w stanie powstrzymać pacjenta przed sięgnięciem po kolejny kieliszek. Picie trwa mimo wielu nieprzyjemnych konsekwencji. Wydłuża się czas picia i wzrasta spożycie alkoholu. Alkoholik zaczyna usprawiedliwiać siebie i swoją rodzinę. Ta faza nazywana jest “klinczowaniem”. Aby nie dopuścić do zaprzestania picia, alkoholik zaczyna gromadzić alkohol. Zaniedbuje dom, rodzinę, przyjaciół, pracę, a nawet swoje zdrowie. Traci też zainteresowanie swoim wyglądem. Niekiedy presja społeczna może spowodować, że staje się abstynentem, ale szybko wraca do picia. Ilość spożywanego alkoholu wzrasta, co wskazuje na stopniowe przechodzenie w kolejną fazę.

Faza chroniczna

Jest to ostatnie i najcięższe stadium choroby alkoholowej. Nasilenie choroby alkoholowej wzrasta w zakresie uzależnienia fizycznego i całkowitej utraty kontroli. Nawyki alkoholowe stają się coraz bardziej długotrwałe. Alkoholik pije kilka razy dziennie, czy to w pracy, czy na ulicy. Traci on wszelkie wyrzuty sumienia i zahamowania. W tym stadium osoba uzależniona pije prawie bez przerwy, a pierwszy napój alkoholowy wypija rano. Etap ten charakteryzuje się różnymi zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi. Do objawów zespołu abstynencyjnego należą bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia snu i poty. Objawy abstynencyjne często znikają po wypiciu alkoholu. Wzmaga to chęć wypicia większej ilości. Obserwuje się znaczny spadek tolerancji na alkohol. Możliwe jest upijanie się już przy niewielkiej ilości alkoholu. Długotrwałe spożywanie alkoholu może prowadzić do degradacji moralnej, zaburzeń procesów myślowych i popędu płciowego. Alkoholik jest już w stanie pić alkohole bezalkoholowe, np. alkohol skażony. W wyniku częstego picia może dojść do uszkodzenia wielu narządów i układów: marskości wątroby (nadciśnienie tętnicze), zespołu móżdżkowego (zespół móżdżkowy), kardiomiopatii. Nieleczona, przewlekła faza może prowadzić do śmierci.

You may also like...