Jak przyspieszyć leczenie depresji?

Wyleczenie depresji to trudne wyzwanie, ale możliwe do osiągnięcia. Podstawą jest współpraca z psychoterapeutą, stosowanie się do zaleceń w zakresie przyjmowania leków oraz wsparcie bliskich. Oczywiście jest to choroba długoterminowa, która na dodatek może powracać, jednak jest kilka sposobów, dzięki którym uda się ją wyleczyć szybciej i dzięki którym jej remisja – nawet gdy przyjdzie – będzie łagodna.

Pierwszym takim sposobem jest próba pozbycia się poczucia winy za chorobę. Często bywa tak, że odpowiedzialność za depresję próbuje się przerzucić z chorego na innych członków rodziny lub odwrotnie. O wiele lepiej jednak ten stan rzeczy zaakceptować i spróbować zmierzyć się z nim wspólnie. Po drugie – jako że leczenie depresji musi przebiegać w możliwie najcieplejszej i najbardziej przyjaznej atmosferze, bliscy chorego powinni każdego dnia proponować mu jakąś formę wspólnego spędzania czasu. Wzajemny uśmiech, aktywność sportowa (skądinąd bardzo pomocna w zwalczaniu stanów depresyjnych!), aktywność kulturowa – wszystko to może skrócić leczenie nawet o kilka miesięcy.

You may also like...