Na czym polega leczenie depresji?

Leczenie depresji opiera się o terapię indywidualną, w której psycholog pomaga choremu zmienić destrukcyjne przekonania na swój temat oraz innych ludzi i świata, odzyskać poczucie sprawczości, a także zbudować poczucie własnej wartości. Niekiedy niezbędne jest włączenie leków antydepresyjnych, na przykład gdy przyczyną choroby jest biochemia mózgu, który nie produkuje substancji odpowiedzialnych za dobry nastrój. Farmakologiczne leczenie depresji może zlecić psychiatra. Depresja może przybierać lżejsze formy, gdy chory ma poczucie beznadziei i bezradności, wtedy wystarczy praca nad przekonaniami, takimi jak: inni patrzą na mnie krytycznie, jestem beznadziejny, stary, źle wyglądam, do niczego się nie nadaję. Te przekonania mają swoje źródła w słuchaniu krytyki od bliskich osób, która z czasem staje się wewnętrznym monologiem. Warto wchodzić w “dyskusję” ze swoim krytykiem, gdy tylko zaobserwujemy negatywne myśli. Na przykład nie jestem beznadziejny, po prostu nie wyszła mi ta konkretna rzecz.

You may also like...