Leczenie depresji – wybór formy leczenia depresji

Leczenie depresji i jego przebieg powinny być podejmowane indywidualnie dla każdego pacjenta. Nie ma aktualnie jakichś specjalnych wytycznych co do zasad leczenia. Niektórym pomaga leczenie depresji w sposób farmakologiczny, a więc poprzez stosowanie antydepresantów, inni są bardziej podatni na psychoterapię lub innego typu formy pracy nad sobą np. w grupach czy podczas warsztatów zw towarzystwie innych osób. Czasem też warto zastosować obie formy leczenia jednocześnie. Leczenie depresji za pomocą leków powinno być stosowane w cięższych przypadkach tej choroby np. w momencie gdy u pacjenta pojawiają się skłonności samobójcze czy totalna izolacja od społeczeństwa. Z kolei w lżejszych przypadkach lepiej jest stosować metody psychoterapeutyczne, gdyż leki mogą wpływać na pojawienie się uzależnienia. Decyzja o przystąpieniu do terapii powinna jednak wypływać od osoby chorej, nie może być narzucona przez kogoś innego. Często też dochodzi do nawrotu depresji, zarówno po leczeniu farmakologicznym jak i po przebytej terapii. Wówczas konieczne jest powtórzenie zabiegów.

You may also like...