Leczenie depresji a wsparcie bliskich

Depresja to poważna choroba, która z biegiem lat staje się coraz większym społecznym wyzwaniem. Zapada na nią z każdym rokiem więcej osób. Perspektywa na najbliższe dekady także nie jest pod tym względem optymistyczna. Poszczególne kraje wydają coraz więcej na leczenie depresji, jednocześnie angażując coraz więcej środków na badania naukowe. Mają one na celu ustalenie jak najbardziej dokładnych przyczyn występowania tej choroby, przez co łatwiejsza ma stać się profilaktyka. Spore sumy przeznaczane są również na opracowanie metod leczenia depresji. Liczne badania już teraz potwierdzają, że kluczowe znaczenie w tym procesie ma zaangażowanie osób bliskich choremu. Krewni, ale również przyjaciele, powinni zostać przygotowani przez specjalistów do tego, jak się zachowywać. Co robić i mówić, a jakich postaw czy słów unikać. To co bowiem działa na osobę zdrową, w przypadku ludzi zmagających się z depresją bywa zawodne. A nawet szkodliwe. Chodzi tu chociażby o wywieranie presji, które powoduje u chorego pogorszenie nastroju.

You may also like...