Leczenie depresji a powrót choroby

Depresja, nawet gdy wyleczona całkowicie, zostawia swoje piętno w ludzkiej psychice. Najczęściej jest nim paniczna obawa przed powrotem choroby, dlatego każdy, kto miewał stany depresyjne, powinien wiedzieć, jak się tych lęków pozbyć i jak przygotować się do ewentualnego powrotu choroby. Odpowiedzialność spoczywa tu tak naprawdę na bliskich chorego.

Bliscy chorego powinni zaznajomić się z objawami depresji i reagować na wystąpienie któregokolwiek z nich. Chory bowiem raczej szybko siebie nie zdiagnozuje, a nawet przeciwnie – uzna swój stan za zupełnie normalny. Z drugiej strony trzeba być też ostrożnym – osoba po przebytej depresji ma prawo do zwykłego, ludzkiego smutku. Nie każdy gorszy humor musi być więc zwiastunem powrotu do stanu poprzedniego. A co zrobić, gdy te objawy wystąpią? Wtedy znów należy rozpocząć leczenie depresji, np. w formie spotkań z psychiatrą. Oczywiście im większa dbałość o prawidłowy przebieg leczenia, tym mniejsze ryzyko powrotu choroby, dlatego tak ważne jest stosowanie się do zaleceń lekarza.

You may also like...