Leczenie depresji

Depresja – a więc choroba psychiczna, charakteryzująca się poczuciem smutku, beznadziei, brakiem celu i ogólnym stanem przygnębienia – dotyka bardzo dużej grupy ludzi. Leczenie depresji dzięki postępowi medycznemu i rozwojowi technologii nie opiera się już na sposobach nieco drastycznych takich jak elektrowstrząsy, upuszczanie krwi czy lobotomia. Współcześnie leczenie depresji jest w głównej mierze oparte na stosowaniu leków antydepresyjnych. Bardzo istotne w procesie leczenia tej choroby jest uczestnictwo osoby chorej w grupach wsparcia, szeroko pojmowana psychoterapia. Leczenie depresji może również przybierać formę tak zwanej deprywacji snu, a więc częściowego lub całkowitego pozbawienia snu u osoby chorej. Lekarze – psychiatrzy i psychologowie coraz częściej skupiają się obecnie na eliminacji czynnika, który powoduje chorobę. Niekiedy depresja może być spowodowana chorobami układów lub też narządów, choć częściej jej przyczyną jest jakaś trauma życiowa, niepowodzenie, które powoduje kryzys w psychice człowieka.

You may also like...