Jak przebiega leczenie depresji?

Depresję bardzo trudno rozpoznać, między innymi dlatego, że łatwo bagatelizować objawy tej choroby, tłumacząc je smutkiem lub jesienną chandrą. Można długo funkcjonować z depresją i nie wzbudzać podejrzeń otoczenia. Można też czuć lęk przed zmianą, jaka jest terapia czy farmakologiczne leczenie depresji, wybierać codzienny dyskomfort, bezsenność, brak energii, pesymizm, poczucie beznadziei i bezradności, które stają się jedyną rzeczywistością, jaką znamy. Depresja jest niebezpieczną chorobą, może prowadzić do śmierci z wycieńczenia, na przykład na skutek niejedzenia, braku snu. Depresja może też pchnąć chorego do próby samobójczej. Bywa że chory czerpie korzyści z depresji. Na przykład może wzbudzać litość u bliskich, nikt od niego nie wymaga, by na siebie zarabiał lub wykonywał obowiązki, wszyscy mu współczują. Jednak to tylko pogłębia poczucie bezradności i odbiera szansę na spełnione życie, pełne energii, radości, odczuwania emocji i zabawy oraz szczerego śmiechu. Zależność od innych jest pożywką dla depresji.

You may also like...